Làm thế nào Hệ thống thủy lợi có thể tăng nguy cơ sốt rétHệ thống thủy lợi có thể làm cho một sự khác biệt lớn trong sản xuất nông nghiệp . Thủy lợi cũng có thể cải thiện cuộc sống của gia đình nông dân . Tuy nhiên , một nghiên cứu mới cho biết mang nước khô khu vực này cũng có thể lây lan bệnh sốt rét. Nghiên cứu mô tả cách tưới nước có thể dẫn đến sự gia tăng trong các trường hợp sốt rét - gia tăng có thể kéo dài trong nhiều năm. Bệnh sốt rét lây truyền qua muỗi. Những con côn trùng sinh sản trong nước đang đứng . Vì vậy, khi một khu vực khô được tưới tiêu , bệnh có thể xuất hiện và lây lan.Mercedes Pascual là một nhà khoa học tại Đại học Michigan. Cô và nhóm của bà đã nghiên cứu khu vực ở miền bắc Ấn Độ, nơi các hệ thống thủy lợi được xây dựng trên một số năm . Họ đã so sánh như thế nào sốt rét tiến triển với sự lây lan của thủy lợi. Cô và các nhà khoa học khác phát hiện ra rằng sau khi nông dân bắt đầu tưới cây trồng của họ , nguy cơ mắc bệnh sốt rét tăng mạnh . Lúc đầu , nhóm nghiên cứu cho rằng số lượng các trường hợp tăng bởi vì có rất ít nỗ lực để kiểm soát muỗi. Nhưng , nghiên cứu cho thấy đó không phải là trường hợp . Các nhà nghiên cứu thấy rằng tỷ lệ cao của bệnh sốt rét tiếp tục trong 10 năm hoặc lâu hơn ngay cả sau khi nỗ lực kiểm soát muỗi được đặt ra .Mercedes Pascual cho thấy rằng các dự án thủy lợi cần phải hạn chế những nơi muỗi có thể sinh sản. Bà cũng nói rằng nhân viên y tế có thể cần phải thử các phương pháp khác của công tác phòng chống bệnh sốt rét sẽ làm việc trong thời gian dài của thời gian. Các nhà nghiên cứu đồng ý rằng thủy lợi giúp nông dân ở vùng có lượng mưa thấp. Nhưng , Mercedes Pascual và nhóm của cô phát hiện ra rằng thủy lợi cũng có thể mang lại nhiều năm giá cao của bệnh sốt rét. Cách duy nhất để tránh vấn đề là thông qua kế hoạch tốt hơn và các biện pháp kiểm soát .

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.