Dịch Vụ Tư Vấn Thành Lập Doanh Nghiệp


-THÀNH LẬP CÔNG TY (TNHH, CP, DNTN…)

(Gồm: Giấy phép đăng ký kinh doanh; Mã số Doanh nghiệp + Con dấu )
thanh-lap-cong-ty
Thành lập công tyTHAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


+ Thay đổi tên công ty;
+ Thay đổi trụ sở công ty;
+ Thay đổi Người đại diện theo pháp luật Công ty;

+ Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Bổ sung Chi nhánh, Văn phòng đại diện…v.v


TƯ VẤN, SOẠN THẢO TÀI LIỆU HỒ SƠ DOANH NGHIỆP


+ Đơn đăng ký kinh doanh;
+ Danh sách thành viên/cổ đông;
+ Điều lệ công ty; Quyết định bổ nhiệm…Giám đốc/ Kế toán trưởng
+ Sổ đăng ký thành viên/cổ đông sáng lập;
+ Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên;
+ Giấy chứng nhận góp vốn cho các thành viên/cổ đông;


GIẢI THỂ CÔNG TY/TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG 

-Quyết toán thuế; 
-Khoá mã số thuế; 
-Đăng bố cáo giải thể, sáp nhập; 
-Trả Giấy phép kinh doanh; Trả Con dấu.Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.