Thế giới thu hẹp lại của Nhiệm kỳ


Tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ , số lượng các vị trí mà cung ứng công việc ổn định của nhiệm kỳ đã được thu hẹp lại trong nhiều năm.


Nhiệm kỳ là có nghĩa là để cung cấp cho các giáo sư tự do hơn để giảng dạy, viết hoặc học các môn mà có thể không được phổ biến hoặc chính trị đúng đắn . Nhưng các nhà phê bình nói rằng nhiệm kỳ có thể giữ cho các trường học từ sa thải giảng viên không hiệu quả hoặc nhân viên vấn đề. Khiếu nại khác là nó có thể hạn chế khả năng thực hiện những thay đổi trong chương trình hoặc làm cho việc sử dụng tốt nhất của ngân sách hạn chế . Số vị trí được nhiệm kỳ tại các trường cao đẳng và đại học Mỹ đã giảm kể từ những năm 1970.


John Curtis là Giám đốc Nghiên cứu và Chính sách công tại Hiệp hội các Giáo sư Mỹ của Trường Đại học. Ông nói rằng chỉ có khoảng 25 phần trăm giảng viên có nhiệm kỳ hoặc đang ở trong một vị trí có thể dẫn đến nhiệm kỳ . Hiệp hội cho biết ít nhất 85 phần trăm giảng viên nên có quyền sử dụng hoặc có thể tìm kiếm nó. Nó nói này sẽ bảo vệ tư tưởng độc lập và tự do ngôn luận . Nhưng một cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhiều trường cao đẳng và đại học có kế hoạch sử dụng các giáo sư theo hợp đồng ít hơn.


Nghiên cứu được thực hiện bởi các tổ chức Gallup và các ấn phẩm trực tuyến bên trong cao hơn Ed . Cuộc khảo sát đã yêu cầu hơn 1.000 cán bộ đại học và trường đại học về các kế hoạch tuyển dụng của họ . Kết quả cho thấy vị trí theo biên chế có thể tiếp tục giảm. Hơn 58 phần trăm cán bộ khoa học trưởng tại trường đại học công Mỹ đã đồng ý rằng các thế hệ tương lai của giảng viên không nên mong đợi nhiệm kỳ . Hơn 53 phần trăm của các quan chức trường tư đồng ý.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.