Tại sao lịch sử Hầu hết sách Lebanon chỉ có mốc từ năm 1943


Lebanon là một quốc gia của nhiều nhóm tôn giáo. Shiite , Sunni , Druze , Maronite và Coptic Kitô hữu , người Do Thái và những người khác chia sẻ đất. Nhưng thường có sự căng thẳng , và đôi khi bạo lực.


Trong những năm qua , sự khác biệt giữa các nhóm đã gây khó khăn cho các nhà giáo dục để viết lịch sử quốc gia thống nhất . Một thỏa thuận vào năm 1989 , được gọi là Hiệp ước Taif kết thúc cuộc nội chiến Lebanon 15 năm . Thỏa thuận kêu gọi giáo dục công dân cùng được giảng dạy trên cả nước. Mục đích là để tăng sự đoàn kết quốc gia. Nhưng các nỗ lực để đồng ý về một lịch sử quốc gia đã thất bại.


Hầu hết các sách giáo khoa lịch sử ở Lebanon dừng lại ở năm 1943, năm độc lập Lebanon . Nhiệm vụ giảng dạy trẻ em về lịch sử gần đây của đất nước đã rơi chủ yếu vào cha mẹ . Có thể làm tăng chia rẽ giữa các nhóm khác nhau.


Trường không gian xanh là một trường tiểu học ở Beirut . Đó là trên các cạnh của Kitô giáo, Druze và các khu phố Shiite . Đầu của trường, Maha Kassem , cho biết những mối quan hệ tôn giáo có thể làm cho bài học lịch sử một nguồn của sự bất đồng . Cô nói một số bài học phải được thay đổi để tránh tranh luận giữa các sinh viên .


Lực lượng Syria rút khỏi Lebanon vào năm 2005 sau khi chiếm đóng trong 29 năm . Một loạt các cuộc biểu tình chống lại sự chiếm đóng dẫn đến việc rút đi . Các cuộc biểu tình được gọi là " Cách mạng Cedar. " Nhưng các em học sinh Lebanon có thể không bao giờ đọc về các cuộc biểu tình trong trường.


Một ủy ban chính phủ gần đây đã quyết định loại bỏ các từ " Cách mạng Cedar " từ kế hoạch giáo dục cho một cuốn sách giáo khoa lịch sử trường trung học quốc gia. Vì vậy, không có thỏa thuận , trường học Lebanon thường chọn sách giáo khoa dựa trên tôn giáo hoặc học sinh.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.