Những gì giáo viên suy nghĩ về thời đại kỹ thuật số


Giáo viên nói rằng đại kỹ thuật số đã được cả hai ảnh hưởng tốt và xấu về thế hệ này của thanh thiếu niên Mỹ . Hơn 2.000 giáo viên trung học cấp hai và cấp ba tham gia một cuộc khảo sát trực tuyến . Các nhà nghiên cứu cũng đã nói chuyện với các giáo viên trong nhóm tập trung.


Ba phần tư của các giáo viên cho biết Internet và các công cụ tìm kiếm kỹ thuật số có ảnh hưởng " gần như tích cực" về thói quen nghiên cứu và kỹ năng của học sinh . Nhưng 87 phần trăm đồng ý rằng các công nghệ này đang tạo ra một "thế hệ dễ dàng bị phân tâm với trung chú ý lâu . " Và 64 phần trăm nói rằng các công nghệ " làm nhiều hơn nữa để đánh lạc hướng sinh viên hơn để giúp họ học tập. " Nhiều sinh viên nghĩ rằng " nghiên cứu " bây giờ có nghĩa là chỉ cần làm một tìm kiếm nhanh chóng trên Google.


Dự án Pew Internet đã làm cuộc khảo sát với College Board và Dự án Viết Quốc . Đa số các giáo viên đến từ các lớp học nâng cao Vị trí , trong đó cung cấp công việc cấp đại học cho học sinh trung học . Judy Buchanan làm việc cho các dự án quốc gia và đồng tác giả của báo cáo. Cô nói công cụ nghiên cứu kỹ thuật số được giúp học sinh tìm hiểu thêm, và học nhanh hơn. Nhưng , một trong những vấn đề các khảo sát cho thấy là nhiều sinh viên còn thiếu trong văn hóa kỹ thuật số.


Nói cách khác, họ tin tưởng quá nhiều các thông tin mà họ tìm thấy trên Internet . Judy Buchanan cho biết các sinh viên đã không phát triển các kỹ năng cần thiết để đánh giá chất lượng, độ tin cậy của thông tin trực tuyến . Họ cũng nói rằng có thể nhanh chóng tìm kiếm thông tin trực tuyến đau khả năng làm việc chăm chỉ để tìm câu trả lời . Nhiều giáo viên cũng lo ngại rằng Internet làm cho nó dễ dàng cho sinh viên sao chép công việc được thực hiện bởi những người khác thay vì sử dụng khả năng của mình

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.