Mấy câu chúc tết bằng Tiếng Anh hay


1 - Năm mới dồi dào sức khỏe: I wish you a healthy new year
2 - Năm mới tấn tài tấn lộc: I wish you a wealthy new year
3 - Năm mới thăng quan tiến chức: I wish that you will get promoted in the new year
4 - Năm mới toàn gia bình an: I wish that the new year will bring health to all your family
5 - Năm mới thắng lợi mới: New year, new triumphs
6 - Vạn sự như ý: All wishes come true
7 - Chúc hay ăn chóng lớn: Eat more, grow rapidly
8 - Chúc mau chóng tìm được người yêu: New lover will come in the new year (for single people – FA )
9 - Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin: Money influx is as strong as Da’s river; expenditure is as little as dripping coffee

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.