KHẨU NGỮ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG


Tiếng anh vẫn là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Tiếng anh là hành trang cho các bạn sinh viên bước vào đời, là chìa khóa của giao tiếp mở ra cánh cửa thành công. Công ty Dịch thuật đã sưu tầm và biên tập một số khẩu ngữ tiếng anh thông dụng, giúp các biên dịch, phiên dịch và khách hàng cùng giao lưu, học hỏi và củng cố vốn tiếng anh. Chúng tôi rất vui nếu nhận được những góp ý, bổ sung thêm những khẩu ngữ các bạn biết để cùng nhau phát triển.

1. I see. Tôi hiểu
2. Let's go. Hãy đi nào
3. I quit. Tôi từ bỏ

4. My god! Trời ơi!
5. Me too. Tôi cũng vậy


 6. No way! Đừng hòng

7. Come on. Nhanh nào

8. Hold on. Chờ một chút

 9. I agree. Tôi đồng ý

 10. Not bad. Không tệ

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.