Chương trình IB nhằm mục đích kết nối ‘ Sinh viên của thế giới '


Tổ chức Tú tài Quốc tế được thành lập vào năm 1968. Nó làm việc với các trường ở 143 quốc gia để cung cấp các chương trình dành cho học sinh tuổi 13-19 . Các chương trình này , nó nói , " giúp phát triển các kỹ năng cá nhân , tình cảm và xã hội, trí tuệ để sống, học tập và làm việc trong một thế giới toàn cầu hóa nhanh chóng. " Tổ chức cho biết chương trình IB tại hơn 3000 trường học.


Đa số các trường cung cấp các chương trình bằng IB . Học sinh trung học phải hoàn thành sáu khóa học , vượt qua kỳ thi và viết một bài báo 20 trang để kiếm được một bằng tốt nghiệp IB . Các khóa học trong khoa học nhân văn , khoa học , nghệ thuật, toán học, ngôn ngữ thứ hai và ngôn ngữ riêng của họ. Học sinh cũng có thể tham dự sự kiện đặc biệt . Gần đây hơn 300 sinh viên IB bằng tốt nghiệp từ 13 quốc gia tham dự một cuộc họp tại Đại học British Columbia ở Canada. Hội nghị kéo dài năm ngày được gọi là " phát triển bền vững mới : Làm điều tốt hơn , không chỉ giảm cái xấu . " Các sinh viên được nghe từ các giáo sư , sinh viên tốt nghiệp , các nhà hoạt động và những người khác .


Một trong những diễn giả là Drew Deutsch , giám đốc IB Mỹ. Ông nói rằng hội nghị đã có nghĩa là như một cách để sinh viên không chỉ để tìm hiểu về môi trường , mà còn để phát triển mối quan hệ lâu dài.


Ông nói rằng tổ chức hội nghị muốn gửi các sinh viên trở lại trường học để đối phó với các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường . Tuy nhiên, ông cho biết , họ muốn các sinh viên để trở thành " sinh viên trên thế giới, " và hình thành liên kết với các đồng nghiệp tuổi của mình từ khắp nơi trên thế giới. " Ông nói thêm rằng , với mạng xã hội và các công cụ khác , những mối quan hệ có thể kéo dài suốt đời .


Itzel Chavez mười bảy tuổi là một sinh viên tại Trường Quốc tế Beaverton , bang Oregon của Mỹ . Cô là một trong 21 sinh viên IB nhận được học bổng để tham dự hội nghị . Cô nói: " Tôi áp dụng cho một học bổng và tôi đã phải viết một bài luận . " Trường học cô đã chọn chỉ có một người , và cô đã tham dự. Cô nói những diễn giả chính sẽ mô tả một chương trình phát triển bền vững hoặc biết làm thế nào một dự án đặc biệt cải thiện môi trường trong cộng đồng của họ . Sau đó các thí sinh phải chọn một dự án để trình bày cho hội nghị.


Itzel làm việc trên một video. Nó yêu cầu học sinh ba câu hỏi về tính bền vững và làm thế nào họ sẽ làm cho nó xảy ra trong cộng đồng của họ . Sau khi đoạn video , thành viên trong nhóm đã lên sân khấu để nói những gì bản thân họ sẽ làm gì để bảo vệ môi trường .

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.