Cách giảm vắng mặt của nữ sinh ở châu Phi


Một nghiên cứu mới cho thấy rằng , các can thiệp chi phí thấp đơn giản có thể giúp nữ sinh ở châu Phi ở lại trường trong thời gian hàng tháng của họ .


Paul Montgomery của Đại học Oxford ở Anh trưởng nhóm nghiên cứu . Ông nói rằng phụ nữ là một động lực phát triển khắp châu Phi . Vì vậy, điều quan trọng là , ông nói, để giữ nữ sinh ở trường.


Một trăm hai mươi cô gái ở Ghana đã tham gia vào nghiên cứu. Tuổi trung bình của họ là 16 . Họ tham dự ba trường trung học trong khu đô thị và một ở một vùng nông thôn area.In nghiên cứu, cô gái ở hai của các trường nhận được băng vệ sinh miễn phí và bài học về tuổi dậy thì. Tham dự của họ tăng trung bình của sáu ngày trong một học kỳ 65 ngày.


Những bài học tuổi dậy thì bao gồm thông tin về chăm sóc cá nhân trong thời gian kinh nguyệt. Các cô gái cũng đã học về sinh học của cơ thể đang phát triển của họ và về việc mang thai . Tại trường thứ ba , các cô gái nhận được những bài học nhưng không có miếng miễn phí.


Tham dự của các cô gái cũng được cải thiện về số lượng như nhau, hơn năm tháng. Ở trường thứ tư các cô gái không nhận được các miếng đệm hoặc các bài học. Nhóm cho thấy không có cải thiện trong việc đi học .


Paul Montgomery cho biết cô gái trong nghiên cứu có một số lý do cho vắng mặt ở các trường học trong thời kỳ kinh nguyện tháng của họ . Một phần lớn bày tỏ sự bối rối về những thay đổi trong cơ thể.


Paul Montgomery cho biết biện pháp can thiệp có thể không chỉ giữ cho cô gái vắng mặt ở các trường học, mà còn làm giảm mang thai tuổi thiếu niên. Thư viện Công cộng Khoa học công bố nghiên cứu trên tạp chí PLoS ONE của nó . Một nghiên cứu lớn hơn đang diễn ra ở Uganda cho đến năm 2015

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.