Bài 2 : ĐỘNG TỪ TO BE


Hôm nay chúng ta sẽ học động từ To Be, một động từ quan trọng trong TA, To Be có nhiều nghĩa, nghĩa đầu tiên là LÀ. Các bạn nhớ là tên To Be nhưng động từ này gồm có ba chữ là AM, IS , ARE nhé. Khi chia với chủ ngữ, chúng ta bỏ chữ To đi và dùng một trong ba chữ đó. 


Cách dùng:
1) I am: tôi là
2) You are: anh , chị, bạn là
3) He is: anh ấy là, ông ấy là
She is: cô ấy là, bà ấy là
It is: nó là
Cách viết tắt: (dùng dấu phẩy lửng, tức là dấu phẩy ở trên thay cho một mẫu tự)
1) I am ==> I' m
2) You are ==> You' re
3) He is ==> He' s
She is ==> She' s
It is ==> It' s

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.