Chết với tao chưa!

Một anh, nhà có giỗ, vợ vừa làm cỗ xong, đặt lên bàn thờ thì một con ruồi đến đậu ngay lên đĩa thịt. Chị vợ vội kêu lên:
- Thôi chết rồi! Mâm cơm cúng ông bà mà anh không coi cẩn thận để ruồi nó đậu vào, làm uế tạp mất rồi!  Anh chồng nghe thế, giận con ruồi lắm, nghĩ bụng: Hai vợ chồng lòng thành làm được mâm cơm mà con ruồi nó làm ô uế, giờ có cúng, ông bà cũng không về hưởng nữa, liền lên huyện kêu:
- Bẩm lạy quan lớn, chúng tôi vất vả quanh năm hôm nay mới làm đuợc mâm cơm cúng ông bà, thế mà con ruồi nó sà vào, làm ô uế cả. Xin quan lớn xử tội nhờ.  Quan nghe xong bảo:
- Tao cho phép mày từ rày hễ thấy nó bất kỳ ở đâu, cứ đánh cho chết.  Quan vừa buông lời, thì một con ruồi đến đậu ngay trên má quan.  Anh kia trông thấy, mắm môi, giang tay tát bốp vào mặt quan chứi:
- Bố mày! Ðã chết với tao chưa!
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dich cong chung uy tin, dich cong chung uy tin tphcm , dich cong chung uy tin quan 1, dich cong chung uy tin quan 2, dich cong chung uy tin quan 3, dich cong chung uy tin quan 4, dich cong chung uy tin quan 5, dich cong chung uy tin quan 6, dich cong chung uy tin quan 7, dich cong chung uy tin quan 8, dich cong chung uy tin quan 9, dich cong chung uy tin quan 10, dich cong chung uy tin quan 11,dich cong chung uy tin quan 12, dich cong chung uy tin quan thu duc, dich cong chung uy tin quan phu nhuan, dich cong chung uy tin quan binh thanh, dich cong chung uy tin quan go vap, dich cong chung uy tin quan tan binh, dich cong chung uy tin quan tan phu, dich cong chung uy tin quan binh tan, dich cong chung uy tin huyen hoc mon, dich cong chung uy tin huyen cu chi, dich cong chung uy tin huyen binh chanh, dich cong chung uy tin huyen nha be, dich cong chung uy tin huyen can gio

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.