Ba từ

- Thưa ngài, bí mật cho sự thành công của ngài là gì vậy? - một phóng viên hỏi một chủ nhà băng.

- Ba từ.

- Thế thưa ngài, ba từ là gì vậy?

- Quyết định đúng.

- Thế làm thế nào ngài có những quyết định đúng đắn?

- Hai từ.

- Là gì vậy?

- Kinh nghiệm.

- Thế làm sao ngài có kinh nghiệm?

- Ba từ.

- Thưa ngài, ba từ nào?

- Quyết định sai.
-
-
-
-
-
-
-
-
dich cong chung nhanh, dich cong chung nhanh tphcm, dich cong chung nhanh quan 1, dich cong chung nhanh quan 2, dich cong chung nhanh quan 3, dich cong chung nhanh quan 4, dich cong chung nhanh quan 5, dich cong chung nhanh quan 6, dich cong chung nhanh quan 7, dich cong chung nhanh quan 8, dich cong chung nhanh quan 9, dich cong chung nhanh quan 10, dich cong chung nhanh quan 11, dich cong chung nhanh quan 12, dich cong chung nhanh quan thu duc, dich cong chung nhanh quan phu nhuan, dich cong chung nhanh quan binh thanh, dich cong chung nhanh quan go vap, dich cong chung nhanh quan tan binh, dich cong chung nhanh quan tan phu, dich cong chung nhanh quan binh tan, dich cong chung nhanh huyen hoc mon, dich cong chung nhanh huyen cu chi, dich cong chung nhanh huyen binh chanh, dich cong chung nhanh huyen nha be, dich cong chung nhanh huyen can gio

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.