Đứng nhất

Con: Bố ơi! Hôm nay thầy bảo con đứng nhất lớp.

Bố: Giỏi! Thầy bảo con học giỏi nhất hả?

Con: Dạ không, thầy bảo con hay ngủ gật nhất, hay bị điểm kém nhất ạ.

Bố: ??!


o O o


Thầy: Nhà em có mấy anh chị em?

Trò: Dạ! Nhà em có 5 anh chị em. Đầu tiên là em, sau đó đến em em, em rồi đến em em em, rồi đến em em em em, cuối cùng là em em em em em ạ!

Thầy: ?!?
-
-
-
-
-
-
-
-
dich ho so du hoc | dich ho so du hoc tphcm| dich ho so du hoc quan 1 | dich ho so du hoc quan 2 | dich ho so du hoc quan 3 | dich ho so du hoc quan 4 | dich ho so du hoc quan 5 | dich ho so du hoc quan 6 | dich ho so du hoc quan 7 | dich ho so du hoc quan 8 | dich ho so du hoc quan 9 | dich ho so du hoc quan 10 | dich ho so du hoc quan 11 | dich ho so du hoc quan 12 | dich ho so du hoc huyen hoc mon | dich ho so du hoc huyen cu chi | dich ho so du hoc huyen binh chanh | dich ho so du hoc huyen nha be | dich ho so du hoc huyen can gio |dich ho so du hoc quan thu duc | dich ho so du hoc quan phu nhuan | dich ho so du hoc quan binh thanh | dich ho so du hoc quan go vap | dich ho so du hoc quan tan binh | dich ho so du hoc quan tan phu | dich ho so du hoc quan binh tan

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.