Chửi Án Tiêu

Bị chơi nhiều vố đau quá, quan huyện dò mãi mới biết là Xiển, tức quá, nhưng có muốn gây chuyện cũng không được vì ông là người khác huyện. Lão huyện bèn đem chuyện ấy nói lại với Án Tiêu và tỏ ý nhờ quan thầy trả thù hộ.

Lần ấy, Án Tiêu về quê ngoại là làng Yên Lược ăn giỗ. Lão bắt dân làng phải dọn dẹp đường sá sạch sẽ, mang cờ quạt đón rước thật long trọng. Sáng sơm mai, Án Tiêu mới về thì chiều nay đường làng đã được quét sạch như chùi, cây cối hai bên đường phát quang cả.

Gà gáy, Xiển dậy lấy cứt chó đem ra đường cái, cứ cách một quãng bỏ một bãi, bãi nào cũng cắm một quả ớt lớn (Thanh Hoá gọi ớt là hạt tiêu). Sáng ra, khi mọi người kính cẩn đón rước án Tiêu, Xiển vác cờ đi trước, cứ hễ trông thấy bãi cứt có cắm quả hạt tiêu, ông lại chửi: "Tổ cha đứa nào ỉa ra tiêu". Án Tiêu nằm trong cáng nghe tiếng chửi, biết là Xiển chửi mình nhưng không đủ lý do để bắt bẻ, đành gọi bọn lý hương lại, quở trách không chịu đôn đốc dân phu quét dọn đường sá cho sạch và bảo chúng truyền lệnh rằng: "Quan huyện trong người khó ở, mọi người không được to tiếng, ồn ào!"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dich sach tieng anh, dich sach tieng anh tphcm, dich sach tieng anh quan 1, dich sach tieng anh quan 2, dich sach tieng anh quan 3, dich sach tieng anh quan 4, dich sach tieng anh quan 5, dich sach tieng anh quan 6, dich sach tieng anh quan 7, dich sach tieng anh quan 8, dich sach tieng anh quan 9, dich sach tieng anh quan 10, dich sach tieng anh quan 11, dich sach tieng anh quan 12, dich sach tieng anh quan thu duc, dich sach tieng anh quan phu nhuan, dich sach tieng anh quan binh thanh, dich sach tieng anh quan go vap, dich sach tieng anh quan tan binh, dich sach tieng anh quan tan phu, dich sach tieng anh quan binh tan, dich sach tieng anh huyen hoc mon, dich sach tieng anh huyen cu chi, dich sach tieng anh huyen nha be, dich sach tieng anh huyen can gio

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.