Câu đối có chí khí

Ông huyện đi dọc đường, gặp thằng con nít đi học về, mới kêu mà ra câu hỏi rằng :

- Tự là chữ, cất dằn đầu, chữ tử là con, con nhà ai đó?

Ðứa học trò chí khí đối lại liền:

- Vu là chưng, cất ngang lưng, chữ đinh là đứa, đứa hỏi ta chi?

Ông huyện nghe biết đứa có chí khí, tức lắm mà không làm gì được.o O o


Ở hạt nọ, có một tên nghị viên họ Lại, xây một cái sinh phần đẹp. Tên này giàu có vì làm nghề lái lợn và rất hống hách. Nhiều người ghét hắn. Một đêm, không rõ ai đã đề đôi câu đối sau ở sinh phần hắn:

- Rực rỡ mé đường Tây, kẻ lại người qua, ca tụng sinh phần quan lớn Lại (quan lái lợn).

- Vang lừng trong thân Bắc, trên kinh dưới rái, một lòng tôn trọng cụ trong dân (rận trong cu).
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dich thuat cong chung ly lich tu phap, dich thuat cong chung ly lich tu phap tphcm, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan 1, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan 2, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan 3, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan 4, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan 5, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan 6, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan 7, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan 8, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan 9, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan 10, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan 11, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan 12, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan thu duc, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan phu nhuan, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan binh thanh, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan go vap, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan tan binh, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan tan phu, dich thuat cong chung ly lich tu phap quan binh tan, dich thuat cong chung ly lich tu phap huyen hoc mon, dich thuat cong chung ly lich tu phap huyen cu chi, dich thuat cong chung ly lich tu phap huyen nha be, dich thuat cong chung ly lich tu phap huyen can gio

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.