Quan hệ với chủ hộ…

Vợ chồng nhà nọ vừa cưới xong thì bố mẹ cho ra ở riêng. Khi đi làm sổ hộ khẩu CA phát cho tờ giấy bắt khai. Vì mới học hết lớp 3 nên hai đứa khai như sau:
Họ và tên : Lich tà pòi
ngày ,thang,năm sinh: 1.7.1987

nơi sinh: các chú biết rồi ghi bẩn giấy nhà nước
quan hệ với chủ hộ: ngày 4 lần (còn trẻ, mới cưới)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.