Một số từ ngữ đặc sắc trong tiếng Anh

-       Set là từ có nhiều định nghĩa nhất.

-       Screeched là từ 1 âm tiết dài nhất.

-        Dreamt là từ duy nhất tận cùng bằng mt.

-       Underground là từ duy nhất bắt đầu và kết thúc bằng und.

-       Stewardesses là từ tiếng Anh dài nhất được gõ bằng tay trái.

-       Uncopyrightable là từ duy nhất có 15 chữ cái được đánh vần mà không phải nhắc lại một chữ cái nào là !

-       Almost là từ dài nhất với các chữ cái được sắp xếp theo đúng trật tự của bảng chữ cái.

-       Rhythm là từ dài nhất không có nguyên âm !

-       Queue là từ duy nhất được phát âm giống nhau khi bỏ bốn chữ cái cuối cùng ( Q = Queue )

-       Tremendous, horrendous, stupendous, hazardous là 4 từ duy nhất kết thúc bằng “ dous ”

-       Widow là từ dạng giống cái duy nhất  ngắn hơn dạng giống đực của nó. (widower).

-       Bookkeeper là từ duy nhất có 3 bộ đôi chữ cái liên tiếp nhau !

-       Goddessship là từ tiếng Anh duy nhất có chữ cái được lặp lại ba lần liên tiếp !

-       Degenerescence, Invisibility, nonannouncement là 3 từ duy nhất trong đó có 1 chữ cái được lập lại tới 6 lần !

-       E là chữ cái được sử dụng nhiều nhất, còn Q là chữ cái ít được sử dụng

-       Có ít nhất hai từ tiếng Anh sử dụng tất cả nguyên âm theo đúng thứ tự và kết thúc bằng chữ cái Y: abstemiously và facetiously. (tiếng Anh có 5 nguyên âm, theo thứ tự là A, E, I, O, U)

-       Câu "The quick brown fox jumps over the lazy dog" sử dụng tất cả chữ cái của bảng chữ cái!

-       Tên hồ dài nhất thế giới có 45 chữ cái (LakeChargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg).

-       Từ dài nhất trong tiếng Anh là "pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis ", đó là tên của một bệnh về phổi do hít phải bụi của núi lửa hoặc các bụi tương tự.
-Aegilops (một loại cỏ dành cho dê ăn) là từ dài nhất trong tiếng Anh mà các chữ cái được sắp xếp theo đúng thứ tự từ A-Z.

-       Queing là từ có số nguyên âm viết liền nhau dài nhất (3 nguyên âm u, e, i)

-       Swims là từ dài nhất với cấu tạo từ đối xứng 180 độ theo trục nằm ngang

-       Stressed & Deserts là cặp từ dài nhất mà từ này đảo ngược thì sẽ ra từ kia

-       Esophagographers là từ dài nhất mà mỗi chữ cái trong đó đều xuất hiện đúng hai lần

-       Strengths là từ dài nhất chỉ có đúng một nguyên âm (e)

-       Từ dài nhất có thể đánh máy được bằng tay trái trên bàn phím QWERTY là stewardesses

-       Từ dài nhất không có bất cứ chữ cái nào được lặp lại là dermatoglyphics

-       Từ có nhiều phụ âm đứng cạnh nhau liên tiếp nhiều nhất là latchstring

-       Từ dài nhất mà cứ một nguyên âm lại đi kèm với một phụ âm là Honorificabilitudinitatibus !!!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.