BA CHÀNG HỌA SĨ


BA CHÀNG HỌA SĨ
Phạm Bá Chiểu

Có quân vương ngự đất nước tuyệt vời
Người dũng mãnh đánh tan bầy xâm lược
Mọi trận đánh Người luôn luôn tiến trước
Dẫu thân mình mù một mắt, thọt chân

Người chỉ mong một ước nguyện cùng dân
Lưu dấu tích về một thời kiêu hãnh
Một chân dung vị quân vương dũng mãnh
Hiến dâng mình vì Tổ quốc mùa xuân

Chọn ba chàng họa sĩ vẽ chân dung
Chàng thứ nhất vẽ quân vương hai mắt
Hai chân dẫm lên xác thù ngập đất
Nhưng vua chê chẳng thực tế chút nào

Chàng thứ hai vẽ đúng đến nhường bao
Vị quân vương thọt chân cùng chột mắt
Thân hùng dũng vung lưỡi gươm sáng quăc
Nhưng vua chê chẳng nghệ thuật chút nào

Chàng thứ ba vẽ bức tranh đỉnh cao
Trên lưng ngựa chân thọt Người giấu hẳn
Nheo mắt chột dương cung tên ngắm bắn
Đầy oai phong trong cuộc chiến thư hùng

Ở phía sau quân đội tiến trập trùng
Ngay phía trước bầy thù đua dẫm xác
Vua cười lớn tranh để đời tuyệt tác
Quả xứng danh một họa sĩ thiên tài

Ban cho chàng bao vàng bạc, đất đai
Cùng vinh danh- Nghệ thuật vì Tổ quốc
Vẽ quân vương oai hùng luôn phía trước
Đại đoàn quân đoàn kết tiến theo Người

Truyện cho ta một bài học tuyệt vời
Ở trên đời chẳng việc nào quá dễ
Phải động não vận trăm mưu, ngàn kế
Mới trở thành hiền sĩ trước minh quân

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.