Tính tiền hay không ?

Trong nhà hàng có một ông Bác sỉ và một ông Luật sư đang ngồi ăn. Có một bà ghé ngang và xin hỏi ông Bác sỉ một vài câu
Ông bác sỉ trả lời qua loa cho bà đó và nói:
- Bà tới phòng mạch đễ tôi kiễm tra tường tận hơn .
Sau khi bà ấy bỏ đi, ông bác sỉ liền nói với ông luật sư:
- Vị bệnh nhân nầy có tới phòng mạch vài lần, vì muốn tiết kiệm tiền không chịu vô phòng mạch khám nữa; chỉ chờ tới giờ ăn là lại hỏi bệnh tình, vậy theo ông nghĩ mình có nên gởi bill về nhà bà khách nầy không?
Ông luật sư liền lên tiếng:
- Gởi chứ sao không! Theo nguyên tắc, mình đang ăn chứ cũng phục vụ khách hàng mà .
Ông bác sỉ nói:
- À, có lý; để tôi kêu thư ký gởi hóa đơn tới nhà bả mới được .
Hai ngày sau .....
Ông bác sỉ nhận được hóa đơn tính tiền phục vụ từ ......ông luật sư .

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.