Thay Đổi Đại Diện Công Ty

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển của công ty, có thể vì những lý do khách quan và chủ quan, các thành viên sáng lập, hội đồng quản trị công ty muốn thay đổi người đại diện công ty.

Tư vấn NNL về việc thay đổi đại diện công ty, tập hợp các chuyên gia pháp luật chuyên môn là những người có kinh nghiệm lâu năm trong giải quyết các vấn đề pháp luật kinh doanh, sẽ giúp quý khách hoàn thành các thủ tục, giấy tờ thay đổi người đại diện công ty một cách nhanh nhất và chuyên nghiệp nhất.

Hồ sơ thay đổi đại diện công ty theo pháp luật:
- Thông báo thay đổi người đại diện công ty theo pháp luật ( có chữ ký của các thành viên sáng lập, hội đồng quản trị):
- Quyết định bằng văn bản, giấy tờ và bản sao biên bản họp của các thành viên sáng lập công ty (có chữ ký của các thành viên sáng lập, hội đồng quản trị), và ghi rõ thông tin:
+ Tên, địa chỉ trụ sở chính công ty;
+ Mã số và ngày cấp của Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Địa điểm, thời gian cuộc họp;
+ Nội dung cuộc họp, bản tóm tắt nội dung họp;
+ Chủ tọa, thư ký cuộc họp;
+ Các quyết định được thông qua và số phiếu biểu quyết của các thành viên sáng lập;
+ Họ tên, chữ ký xác nhận của chủ tọa và thư ký.
- Bản sao các giấy tờ chứng nhận nhân dạng có công chứng của cơ quan thẩm quyền địa phương của người đại diện công ty theo pháp luật thay thế (mới): CMND, Hộ khẩu;
- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản gốc giấy đăng ký thuế, mã số thuế công ty;
- Bản sao giấy chứng nhận chứng chỉ hành nghề của người đại diện mới (tùy trường hợp).

Tư vấn NNL còn có các dịch vụ hỗ trợ khác:
- Dịch vụ thành lập doanh nghiệp;
- Dịch vụ kế toán, thuế;
- Dịch vụ kê khai thuế qua mạng;
- Dịch vụ chữ ký số;
- Dịch vụ thay đổi địa chỉ kinh doanh;
- Dịch vụ thêm, giảm ngành nghề kinh doanh;
- Dịch vụ xin giấy phép chứng nhận điều kiện kinh doanh;
- Dịch vụ đăng ký thành lập công ty nước ngoài;
- Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu công ty;
- Dịch vụ đăng ký sở hữu trí tuệ.


Tư vấn miễn phí cho quý khách, vui lòng liên hệ:

Tư vấn dịch vụ thành lập công ty -thành lập công ty:

Mr Linh: 0983 946 062
Email: linhav5000@gmail.com
Nick chat Yahoo: linhav5000
Nick chat Skype: ngoclinh.ub

Địa chỉ: 50/4 Phùng Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.