MỘT ĐOẠN ĐỜI TÔI

Bây giờ làm việc công nhân ,
bao phen trôi nổi bao lần chán chê ,
tiền không đủ sống nào mê ,
gạo cơm còn khó thảm thê cuộc đời ,
lấy đâu của để ăn chơi ,
tiền đâu đua đấu với đời bon chen ,
trót mang con số trắng đen ,
cảnh đời nghèo khó rối ren nhiều bề ,
học hành dang dở lỡ thời ,
bao năm lãng phí người ơi đau lòng ,
cái bằng trung học phổ thông ,
anh hùng chẳng chổ dụng công thì đành ,
như cá thiếu nước ngậm vành ,
như chim thiếu cội cây lành để cư,
đã nhiều nỗi rối tâm tư ,
sống mà chán nản thì như chết rồi ,
từng làm bốc xếp mệt ôi ,
từng qua xưởng đế từng ngồi xưởng sơn,
làm rồi lại chán thay đơn,
từng đi cắt lúa từng lờn đi rong,
từ đi đào đất mệt hong ,
từng buôn bán -từng lội đồng cắm câu ,
từng đi giăng lưới đồng sâu ,
từng say sưa nhậu ngủ cầu lội sông ,
từng buồn cuộc sống long đong ,
từng chơi bỏ học mà không nghĩ gì ,
từng yêu đến độ mê si ,
từng thù từng hận từng di đường dài ,
từng bè bạn bết bê thay ,
từng dang dở mối duyên hay nhiều lần ,
từng nhiều mậc cảm tủi thân ,
từng đi nhiều chổ từng ngày quạnh hiu ,
từng thương từng ghét từng liều ,
từng cho xe đụng từng nhiều đau thương ,
bị người khinh ghét cũng thường ,
nhiều lời chưởi mắn thảm buồn nhục nhây ,
từng đau từng bệnh năm dài ,
từng vào xưởng lụa từng ngày sầu thương ,
đã từng nhịn đói lệ tuôn ,
và từng rên khóc trí cuồn phát điên ,
bao năm dai dứt chưa yên ,
ông trời định vậy ta phiền gì đây ,
sống mà chịu khổ tháng ngày ,
chất là oan nghiệp ta đây phải đành ,
bao giờ mới được an lành ,
bao giờ hạnh phúc dạ đành ai ơi ,
giờ không than trách phiền lời ,
ngẫm cho thông suốt việc đời nên hư ,
nợ xưa xin trả từ từ ,
không lo nghĩ nữa tâm tư sẽ bình ,
mặc cho thế sự linh tinh ,
ta đây đã rõ bận tình thêm chi ,
khẩn cầu trời phật độ trì ,
ban lành ban phước ban gì tốt tươi ,
lòng con tin ngưỡng vậy thời ,
tâm con cho mang cuộc đời kính tin ,
dù người hay thú giữa trần ,
dù ma dù quỷ dù thân là gì ,
dù cho cuộc sống diễn di ,
lập trường cố gắn duy trì cho nên ,
giữ cho trí hướng vững bền ,
dù đời thay đổi xuống lên mặc đời ,
đi đâu vẫn nhớ đạo trời ,
và làm trọn đạo con người thế gian,
ông trời dù ở thiên đàng ,
nhưng đâu phó mặc thế gian không màng ,
địa cầu vì quá rối loàn ,
ông trời cũng phải lo toan nhọc nhằn ,
thảm thương cho khắp thế trần ,
đã nhiều thưởng phạt bao lần chẳng xong ,
ai ơi chớ vội nản lòng ,
có tâm chân chánh trời không phụ người ,
hãy tin vào sự tốt tươi ,
trời cao còn ngoá người ơi lo gì ,
ta nên giữ dạ kiên trì ,
hoa kia chỉ đợi đến kỳ nở tươi ,
không thời cố nhẫn chờ thời ,
vội vàng vô ích đành thôi vững lòng ,
đâu ai mà hưởng lộc không ,
nên ta cố gắn làm công qua ngày ,
ông trời sẽ xét dạ nầy ,
sẽ tròn hạnh phúc không hoài công đâu ,
chớ lo chớ dạ u sầu ,
địa cầu xoay chuyển ta đâu mà lường ,
làm hiền sẽ được trời thương,
dù ai khinh rẽ coi thường mặc ai .
TRỊNH QUỐC NHƠN.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.