Lý do không muốn kết thông gia


Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng đến Sydney trình diễn chương trình ca nhạc "50 năm Tình ca - Một Lần Nhìn Lại ", có một người đã hỏi: "Hình như nhạc sĩ đã từ chối không chịu kết thông gia với cố nhạc sĩ Trần thiện Thanh. Xin nhạc sĩ cho biết lý do."

Nhạc sĩ Từ Công Phụng trả lời rằng con trai ông tên Từ Công Nghĩa, còn con gái của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh tên là Trần Thị Trang. Như vậy khi đăng báo chúc mừng, người ta sẽ viết:

Chúc mừng gia đình hai họ TỪ - TRẦN và chúc hai cháu NGHĨA - TRANG Trăm Năm Hạnh Phúc!

Nghe không được môn đăng hộ đối tí nào, nên thôi!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.