Học tiếng Tây


GS dạy Pháp văn đã để một kỷ niệm khó quên trong giờ văn phạm Pháp văn, khi Bà dạy cách chia động từ có vần “OUDRE” sau cùng. Lý do là vì Bà gọi môt nam sinh chia động từ “remoudre” và một nữ sinh chia động từ “recoudre” làm cho cả lớp cười rộ lên cả mấy phút, không ngừng được, làm nghẻn lớp học, khiến bà nổi giận bỏ ra về. Học sinh lại càng mừng thêm, được dịp mạnh ai nấy to tiếng phát biều ầm lên. Đến lượt các chị phải bỏ lớp và sau cùng ra về luôn".

Một nam sinh chia động từ remoudre (đọc theo kiểu dân gian )là:
Je remous (Tôi rờ mu)
Tu remouds (Anh rờ mu)
Il remoud (Nó rờ mu)
Nous remoulons (Chúng ta rờ mu lông)
Vous remoulez (Các anh rờ mu lẻ)
Ils remoulent ( Chúng nó rờ mu lén )

Một nữ sinh chia động từ recoudre (đọc theo kiểu dân gian ) là:
je recouds (Tôi rờ cu)
Tu recouds (Chị rờ cu)
Elle recoud (Nó rờ cu)
Nous recousons (Chúng ta rờ cu xong)
Vous recousez (Các chị rờ cu xệ )
Ils recousent. ( Tụi nó rờ cu sến )

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.