Ai ngờ

Đang ngồi thiền trong chùa đột nhiên Sư cụ khóc lớn, các đệ tử thấy vậy xúm vào hỏi :
- Vì sao thầy khóc ?
- Ta khóc vì chừng này tuổi đầu rồi mà … chưa biết… đàn bà là gì.
Các đệ tử ồ lên:
- Ôi xời ... tưởng chuyện gì ... chuyện nhỏ !
Các đệ tử vì muốn lấy lòng sư phụ nên đã xuống núi bắt 1 em "cave" lên cho sư phụ xơi để biết thế nào là đàn bà. Sáng hôm sau, sư cụ lại khóc to hơn, các đệ tử hoảng hốt xúm vào hỏi:
- Vì sao thầy lại khóc nữa ?
Sư cụ mếu máo trả lời :
- Hu hu ... ta cứ tưởng đàn bà là thế nào ... hóa ra giống hết các ni cô trong chùa !
A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai !

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.