Hương Tràm


Chiều nay con nước mênh mông
Có người đứng đợi bến sông ngày nào
Tiếc thời thơ ấu qua mau
Giờ đây xa cách nao nao cõi lòng
Em đi bỏ lại dòng sông
Bỏ con nước lớn bỏ đồng ruộng xanh
Hương tràm giử chỉ riêng anh
Mùi hương ngày ấy em đành nở quên
Xuồng con một chiếc lênh đênh
Giữa mùa nước lũ gọi tên một người
Hoa tràm nở rộ tháng mười
Ong về lấy mật cho đời vị ngon
Em đi anh vẩn mõi mòn
Đợi hoa tràm nở trên con sông buồn...

HT

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.