Uống 3 cốc cà phê mỗi ngày có tác dụng phòng ngừa bệnh đái đường


Những người có thói quen uống cà phê có thể vui mừng rồi nhé! Theo nghiên cứu mới nhất về những lợi ích sức khỏe mà hạt cà phê mang lại cho thấy rằng việc uống ít nhất ba cốc cà phê một ngày có thể làm giảm guy cơ bệnh đái đường Loại 2.


3 Cups of Coffee Daily Prevents Diabetes

Uống 3 cốc cà phê mỗi ngày có tác dụng phòng ngừa bệnh đái đường


Coffee drinkers, rejoice. Drinking at least three cups of coffee a day may decrease your risk of developing Type 2 diabetes, according to the latest research spotlighting the health benefits of the noble caffeine bean.

Những người có thói quen uống cà phê có thể vui mừng rồi nhé! Theo nghiên cứu mới nhất về những lợi ích sức khỏe mà hạt cà phê mang lại cho thấy rằng việc uống ít nhất ba cốc cà phê một ngày có thể làm giảm guy cơ bệnh đái đường Loại 2.


The findings, published by the Institute for Scientific Information on Coffee, are based a series of studies published in the past year compiled by the World Congress on Prevention of Diabetes.

Kết quả nghiên cứu do Viện Thông tin Khoa học về Cà phê công bố, được dựa trên một loạt các nghiên cứu đã công bố trong năm ngoái mà Hội nghị Thế giới về Phòng ngừa Bệnh đái đường soạn ra.


Newsmaxhealth

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.