Từ vựng về sự di chuyển của con người và con vật


Bài này mình sẽ giới thiệu từ vựng về cách con ngừoi và vật đi như thế nào :
APES -> swing : khỉ -> đu ,nhãy
ASSES -> jog : lừa -> đi chậm rãi
BABIES -> crawl : em bé -> bò
BEARS -> tumble : gấu -> đi mạnh mẽ
BEES -> flit : ong -> bay vù vù
BEETLES -> crawl : bọ cánh cứng -> bò
BIRDS -> fly ,flutter,hop,glide,dive : chim -> bay ,vỗ cánh,nhảy lượn ,lao
BULLS -> charge : đi đủng đỉnh
CATS -> steal : mèo -> đi rón rén
CATTLE -> wander : gia súc -> đi lảng vảng ,đi thơ thẫn
COCKS -> strut : gà trống -> đi khệnh khạng
DEER -> bound : hươi,nai -> nhảy cẩng
DOGS -> run ,trot : chó -> chạy ,chạy lon ton
DONKEYS -> trot : lừa -> chạy lon ton
DUCKS -> waddle : vịt -> đi lạch bạch
EAGLES -> swoop : đại bàng -> bay lượn ,sà xuống
ELEPHANTS -> charge,amble : voi -> đi thong thả ,chậm rãi
FLIES -> flit : ruồi -> bay vù
GEESE ->waddle : ngỗng -> đi lạch bạch
GRASSHOPPERS -> hop : châu chấu -> nhảy ,búng
HENS -> strut : gà máy -> đi khệnh khạng
HORSES -> gallop,trot : ngựa -> chạy lon ton ,phi


INFANTS -> toddle : em bé -> đi chập chững
LAMBS -> frisk,gambol : cừu non -> nhảy nhót ,nô giỡn
LIONS -> prowl : sư tử -> đi lảng vảng kiếm mồi
MICE -> scamper : chuột -> chạy vội vàng
MONKEYS -> swing ,climb : khỉ -> đu ,leo trèo
PEACOCKS -> strut : công -> đi khệnh nhạng
PEOPLE -> walk,run,jump,swim,climb: ngưòi -> đ,i chạy nhảy ,bơi ,trèo
PIGS -> trot : lợn -> chạy lon ton
RABBITS -> hop,leap : thỏ -> nhảy
SNAKES -> glide,coil : rắn -> bò, trườn
SPARROWS -> flit : chim sẻ -> bay
SWALLOWS -> dive : chim én -> đâm bổ xuống
SWANS -> glide : thiên nga -> lượn ,bay vút qua
WOLVES -> lope : sói -> vừa chạy vừa nhảy cẩng lên

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.