Sự khác biệt giữa "Soon" và "When"


Sự khác biệt giữa hai từ 'soon', và 'when'?
Chẳng hạn như trong hai câu hỏi sau đây:
How soon is he going to turn up with the money?
When is he going to turn up with the money?
Trả lời:
Như các bạn đã biết, cả hai từ này đều được dùng để chỉ thời gian. 'When' được dùng để hỏi về thời gian, khi nào một sự việc nào đó xảy ra.
ví dụ:
When does the train leave?
Khi nào xe lửa khởi hành?
When did the first person land on the moon?
Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng khi nào?
Về cơ bản, trong các câu hỏi trên, 'when' có nghĩa là 'tại thời điểm nào'. Người ta dùng 'when' để diễn tả thời điểm một sự việc, sự kiện nào đó xảy ra.
Ví dụ như:
I'll give you the money when I see you again.
Tôi sẽ đưa bạn tiền khi tôi gặp lại bạn.
I was unhappy when I got my exam results.
Tôi không vui vẻ gì khi nhận được kết quả thi cử của mình.
Do đó, 'when' là cách thường được dùng để chỉ thời gian. Nhưng 'soon' có thêm nghĩa chỉ một khoảng thời gian ngắn, kể từ thời điểm hoặc sự kiện hiện tại.
Ví dụ: The train leaves soon. Hurry up!
Tàu sắp chạy rồi. Nhanh lên!
At first, I didn't know anybody at university, but I soon made new friends and really enjoyed myself.
Mới đầu tôi không biết ai ở trường đại học cả, nhưng chẳng bao lâu tôi đã có bạn mới và cảm thấy rất vui.
Để hiểu được sự khác biệt giữa when và soon được dùng trong hai câu hỏi bạn đã nêu trên, bạn cần nhớ rằng 'soon' được dùng để nhấn mạnh sự việc nào đó sớm xảy ra kể từ thời điểm nói.
Trong ví dụ bạn nêu:
'When is he going to turn up with the money?'
Người đặt câu hỏi này chỉ đơn thuần muốn biết chừng nào anh ấy sẽ mang tiền tới.
Còn trong câu hỏi thứ hai:
'How soon is he going to turn up with the money?'
Người đặt câu hỏi muốn nhấn mạnh việc này phải sớm xảy ra, kể từ thời điểm nêu lên câu hỏi.
Chúng ta thường dùng câu này trong công việc hoặc trong giao dịch kinh doanh khi mà thời gian và tốc độ giữ vai trò quan trọng.
Ví dụ:
I need the report urgently. How soon can you finish it?
Tôi cần gấp bản báo cáo này. Chừng nào anh/chị mới làm xong?
The new MP3 players are very popular. How soon can you deliver some more?
Máy nghe mp3 mới rất được ưa chuộng. Chừng nào anh/chị mới giao hàng thêm được?
Trong cả hai câu trên, bạn đều có thể dùng 'when' thay vì 'soon' nhưng nếu thế sẽ không có ý nhấn mạnh tới tốc độ, sự cần thiết phải nhanh chóng, hoặc không có ý nói sự việc nào đó nên xảy ra trong khoản thời gian ngắn kể từ thời điểm nói.
(Trích từ bài trả lời trong mục học tiếng anh của BBC)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.