Những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt - Anh bất hủ


Kho kiến thức dân gian là vô hạn trong khi sức lực của con người là có hạn. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên thử sức khám phá thế giới vô tận ấy.

Những câu thành ngữ, ca dao Việt Nam dưới đây đã được dịch sang tiếng Anh. Tất cả đều được đúc kết từ kinh nghiệm ông bà tổ tiên để lại. Hy vọng sẽ cung cấp được vốn sống cần thiết cũng như hỗ trợ việc cải thiện vốn tiếng Anh của mọi người

1. Những câu tục ngữ, thành ngữ dân gian Anh - Việt thông dụng nhất

- Better safe than sorry

Cẩn tắc vô áy náy

- Money is the good servant but a bad master

Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của

- The grass are allways green on the other side of the fence

Đứng núi này trông núi nọ

- One bitten, twice shy

Chim phải đạn sợ cành cong

- In rome do as Romans do

Nhập gia tùy tục

- Honesty is the best policy

Thật thà là thượng sách

- A woman gives and forgives, a man gets and forgets

Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận và quên

- No roses without a thorn

Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!

- It never rains but it pours

Phúc bất trùng lai ( họa vô đơn chí )

Tục ngữ, thành ngữ, ca dao Anh Việt - Việt Anh

"East or west-home is best - Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn"

- Save for the rainny day

Làm khi lành để dành khi đau

- It's an ill bird that fouls its own nest

Vạch áo cho người xem lưng / Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại.

- Don't trouble trouble till trouble troubles you

Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

- Still water run deep

Tâm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi

- Men make house, women make home

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm

- East or west - home is best

Ta về ta tắm ao ta ( Không đâu tốt bằng ở nhà )

- Many a little makes a mickle

Kiến tha lâu đầy tổ

- Penny wise pound foolish

Tham bát bỏ mâm

- Money make the mare go

Có tiền mua tiên cũng được

- Like father, like son

Con nhà tông ko giống lông thì cũng giống cánh

- Beauty is in the eye of the beholder

Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng.

- The die is cast

Bút sa gà chết

- Two can play that game

Ăn miếng trả miếng

- Love is blind

Tình yêu mù quáng

- So far so good

Mọi thứ vẫn tốt đẹp

- Practice makes perfect

Có công mài sắt có ngày nên kim

- Silence is gold

Im lặng là vàng

- The more the merrier

Càng đông càng vui

- Time is money

Thời gian là tiền bạc

- The truth will out

Cái kim trong bọc có ngày lòi ra

- Walls have ear

Tường có vách

- Everyone has their price

Con người cũng có giá của nó

- It's a small world

Quả đất tròn

- You're only young once

Miệng còn hôi sữa

- Ignorance is bliss

Không biết thì dựa cột mà nghe

- No pain, no gain

Có làm thì mới có ăn

Tục ngữ, thành ngữ, ca dao Anh Việt - Việt Anh

"Practice makes perfect - Có công mài sắt có ngày nên kim"

- A swallow cant make a summer

Một con én ko làm nổi mùa xuân

- A bad beginning makes a bad ending

Đầu xuôi đuôi lọt.

- A clean fast is better than a dirty breakfast

Giấy rách phải giữ lấy lề.

- Barking dogs seldom bite

Chó sủa chó không cắn.

- Beauty is but skin-deep

Cái nết đánh chết cái đẹp.

- Calamity is man's true touchstone

Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

- Catch the bear before tou sell his skin

Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng

- Diamond cut diamond

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

- Diligence is the mother succees

Có công mài sắt có ngày nên kim

- Each bird loves to hear himself sing

Mèo khen mèo dài đuôi

- Far from eye, far from heart

Xa mặt cách lòng

- Fine words butter no parsnips

Có thực mới vực được đạo

- Give him an inch and he will take a yard

Được voi, đòi tiên

- Grasp all, lose all

Tham thì thâm

- Habit cures habit

Dĩ độc trị độc

- Haste makes waste

Dục tốc bất đạt

- Robbing a cradle

Trâu già mà gặm cỏ non

- Raining cats and dogs = Rain like pouring the water

Mưa như trút nước

A stranger nearby is better than a far-away relative

Bà con xa không bằng láng giềng gần

Tell me who's your friend and I'll tell you who you are

Hãy nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào

Time and tide wait for no man

Thời gian và nước thủy triều không đợi ai cả.

Silence is golden

Im lặng là vàng

Don't judge a book by its cover

Đừng trông mặt mà bắt hình dong

The tongue has no bone but it breaks bone

Cái lưỡi không xương đôi đường lắt léo

You will reap what you will sow

Gieo nhân nào gặt quả nấy

A wolf won't eat wolf

Chó sói không bao giờ ăn thịt đồng loại

Don't postpone until tomorrow what you can do today

Đừng để những việc cho ngày mai mà bạn có thể làm hôm nay

2. Những câu cao dao Anh - Việt phổ biến nhất

- Flat wine can cause drunkenness with large consumption

Great speakers can create boredom with lengthy orations

Rượu nhạt uống lắm cũng say.

Người hay nói lắm dẩu hay cũng nhàm

- True gold is to be tested with coal and fire

Good bells by how they reverberate, good people by how they verbalize

Vàng thì thử lửa thử than

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời

- Compliments to whoever built this leaden bell

Wonderfully shaped like a real one except for being mute

Khen ai khéo đúc chuông chì.

Dạng thì có dạng, đánh thì không kêu.

- If a cockatiel chose a pelican to mess with,

He will beg for mercy when starting to get hit

Chim chích mà ghẹo bồ nông.

Đến khi nó mổ, lạy ông tôi chừa.

- East or west-home is best

Ta về ta tắm ao ta

Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

Kênh tuyển sinh (Theo UcanVN)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.