Cũng một Kiếp Người

Có người đi tìm Chân lý. Có người hoang phí thời gian.

Cũng một Kiếp Người
Có người nghèo khó gian nan. Có người cao sang quyền thế.

Cũng một Kiếp Người
Có người sa lầy tội lỗi. Có người ngay thẳng, bình an.

Cũng một Kiếp Người
Có người hạnh phúc vui tươi. Có người buồn chán than van.

Cũng một Kiếp Người
Có người công bình bác ái. Có người gian dối đảo điên.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bien dich tieng bungari , bien dich tieng bungari tphcm, bien dich tieng bungari quan 1, bien dich tieng bungari quan 2, bien dich tieng bungari quan 3, bien dich tieng bungari quan 4, bien dich tieng bungari quan 5, bien dich tieng bungari quan 6, bien dich tieng bungari quan 7, bien dich tieng bungari quan 8, bien dich tieng bungari quan 9, bien dich tieng bungari quan 10, bien dich tieng bungari quan 11, bien dich tieng bungari quan 12, bien dich tieng bungari quan thu duc, bien dich tieng bungari quan phu nhuan, bien dich tieng bungari quan binh thanh, bien dich tieng bungari quan go vap, bien dich tieng bungari quan tan binh, bien dich tieng bungari quan tan phu, bien dich tieng bungari quan binh tan, bien dich tieng bungari huyen hoc mon, bien dich tieng bungari huyen cu chi, bien dich tieng bungari huyen binh chanh, bien dich tieng bungari huyen nha be, bien dich tieng bungari huyen can gio

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.