Dốt mà đòi đeo kính

Anh nọ dốt đặc cán mai. Thấy ông già bà cả mang kính xem sách, anh ta cũng muốn bắt chước nên ra chợ hỏi mua một cái.
Chủ hiệu kính đem hàng ra cho anh ta chọn. Anh ta đeo kính vào, lấy cuốn lịch mang theo ra xem, xem xong lại bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác.
Chủ hiệu chiều ý, chọn cho anh ta 5-6 đôi, nhưng đôi nào anh ta cũng không ưng ý. Chủ hiệu bèn chọn một đôi tốt nhất trong hiệu đưa ra. Anh ta đeo vào, lại lấy cuốn lịch ra xem, vẫn lắc đầu chê xấu.
Chủ hiệu lấy làm lạ, liếc thấy anh ta cầm cuốn lịch ngược mà xem, sinh nghi, liền hỏi:
- Sao đôi nào cũng chê xấu cả?
Anh ta đáp:
- Xấu thì bảo xấu chứ sao. Kính tốt thì tôi đã xem chữ được rồi.
Chủ hiệu nói:
- Hay là ông không biết chữ?
Anh ta đáp:
- Hỏi buồn cười thật. Nếu biết chữ thì đã không cần mua kính.

--
-
-
-
-

-
-
--
-
-

dich ho so tieng tay ban nha, dich ho so tieng tay ban nha tphcm, dich ho so tieng tay ban nha quan 1, dich ho so tieng tay ban nha quan 2, dich ho so tieng tay ban nha quan 3, dich ho so tieng tay ban nha quan 4, dich ho so tieng tay ban nha quan 5, dich ho so tieng tay ban nha quan 6, dich ho so tieng tay ban nha quan 7, dich ho so tieng tay ban nha quan 8, dich ho so tieng tay ban nha quan 9, dich ho so tieng tay ban nha quan 10, dich ho so tieng tay ban nha quan 11, dich ho so tieng tay ban nha quan 12, dich ho so tieng tay ban nha quan thu duc, dich ho so tieng tay ban nha quan phu nhuan, dich ho so tieng tay ban nha quan binh thanh, dich ho so tieng tay ban nha quan go vap, dich ho so tieng tay ban nha quan tan binh, dich ho so tieng tay ban nha quan tan phu, dich ho so tieng tay ban nha quan binh tan, dich ho so tieng tay ban nha huyen hoc mon, dich ho so tieng tay ban nha huyen cu chi, dich ho so tieng tay ban nha huyen binh chanh, dich ho so tieng tay ban nha huyen nha be, dich ho so tieng tay ban nha huyen can gio

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.