7 SAI LẦM ĐÁNG TRÁCH CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG KHIẾN DOANH THU THẢM HẠI

➢ Không lắng nghe khách hàng của mình
➢ Chỉ quan tâm đến việc bán
➢ Không hiểu rõ sản phẩm của mình
➢ Không đi vào vấn đề chính, thứ mà khách hàng quan tâm nhất.
➢ Phân biệt đối xử với những khách hàng khác nhau.
➢ Không biết chốt sale đúng thời điểm
➢ Không biết cách thu hút khách hàng mới.

BÁN HÀNG KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MUA VÀ BÁN, MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ KỸ NĂNG!!!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.