CÓ 2 ĐIỀU....!!!

🌟Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là SỨC KHỎE và LỜI HỨA...

🌟Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là TRÍ THỨC và LÒNG TỐT..

🌟Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là BẢN THÂN và NHẬN THỨC...

🌟Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là NIỀM TIN và NHÂN CÁCH....

🌟Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là GIA ĐÌNH và HIỆN TẠI...

🌟Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là LAO ĐỘNG và chịu TRÁCH NHIỆM với việc mình làm.

🌟Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là ĐAU THƯƠNG và HẬN THÙ...

🌟Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn MẸ CHA và sự GIÚP ĐỠ của người khác.

🌟Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người THÀNH CÔNG, đó là ĐAM MÊ và lòng KIÊN TRÌ...

🌟Có 2 thứ bạn không được làm, đó là HÃM HẠI người khác và PHẢN BỘI lòng Tin.....

🌟Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là DANH TÍN và LẼ PHẢI....

🌟Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là CÁI CHẾTvà sự KHÁC BIỆT.....

🌟Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là BẢN NĂNG và CẢM XÚC....

🌟Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là CÁM DỖ và sự ÍCH KỶ...

🌟Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là TIỀN TIỀN BẠC và KINH NGHIỆM...

🌟Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là CÁI ÁC và SỐNG THẬT...

🌟Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là TÌNH YÊU và sự BAO DUNG...

🌟Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là THÀNH ĐẠT và HẠNH PHÚC....

🌟Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là KHÓ KHĂN và NGÀY MAI....

🌟Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là THỰC HIỆN những điều trên và làm THẬT TỐT chúng trong CUỘC SỐNG hàng ngày./.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.