Bất mị

Cù Đường dạ thuỷ hắc,
Thành nội cải canh trù.
Ế ế nguyệt trầm vụ,
Huy huy tinh cận lâu.
Khí suy cam thiếu tẩm,
Tâm nhược hận hoà sầu.
Đa luỹ mãn sơn cốc,
Đào nguyên vô xứ cầu.
-
Đêm Cù Đường nước đen,
Trong thành có thẻ đổi canh.
Mờ mờ trăng chìm trong mây,
Sáng láng sao gần lầu.
Sức khoẻ suy nhược nên chịu cảnh ít ngủ,
Ý chí cùn nên giận vì buồn hoài.
Lắm mô đầy hàng núi,
Chẳng tìm thấy đào nguyên ở đâu.(Năm 766)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.