VẪN MÃI YÊU EM

💕💕💕💕🌿🌿💕💕💕
Thất ngôn bát cú thể trắc bằng
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Lỡ hẹn cùng em đến biển chiều
Sương mờ nắng nhạt cảnh liêu siêu
Một đêm tha thiết tình say mãi
Giửi bóng trăng mờ gió vẫn yêu
🎋
Cắt vội vầng trăng làm kỷ niệm
Ngàn trùng biển nhớ chuyện ta yêu
Mây bay gió cuốn tinh ta vẫn
Hẹn ước bên nhau cảnh xế chiều
TP H C M
26-1-2016
🎀🎀🎀💞🎀🎀😰

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.