Đôi khuyên bạc

Làng bên vào đám, tối nay chèo
Nàng thấy bà đi, tất tưởi theo,
Tằm tơ kéo được đôi khuyên bạc
Giấu diếm nay nàng mới dám đeo.

Nàng đẹp mà nàng lại có duyên
Trai thôn thầm liếc, liếc thầm khen.
Thấy họ nhìn mình, nàng hóa thẹn
Níu bà về để... tháo đôi khuyên.

-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
dich du hoc trong ngay , dich du hoc trong ngay tphcm, dich du hoc trong ngay quan 1, dich du hoc trong ngay quan 2, dich du hoc trong ngay quan 3, dich du hoc trong ngay quan 4, dich du hoc trong ngay quan 5, dich du hoc trong ngay quan 6, dich du hoc trong ngay quan 7, dich du hoc trong ngay quan 8, dich du hoc trong ngay quan 9, dich du hoc trong ngay quan 10, dich du hoc trong ngay quan 11, dich du hoc trong ngay quan 12, dich du hoc trong ngay quan thu duc, dich du hoc trong ngay quan phu nhuan, dich du hoc trong ngay quan binh thanh, dich du hoc trong ngay quan go vap, dich du hoc trong ngay quan tan binh, dich du hoc trong ngay quan tan phu, dich du hoc trong ngay quan binh tan, dich du hoc trong ngay huyen hoc mon, dich du hoc trong ngay huyen cu chi, dich du hoc trong ngay huyen binh chanh, dich du hoc trong ngay huyen nha be, dich du hoc trong ngay huyen can gio

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.