Người đàn ông chỉ có một tai

Giám đốc cần tuyển nhân viên, vừa vặn có ba cô tóc vàng hoe đến ứng cử.
Để thử trí thông minh của các cô, giám đốc đưa ra một bức ảnh nhìn nghiêng của một người đàn ông và bảo từng cô cho biết họ nhìn thấy gì ở đó. Một cô nói:
- Tôi thấy anh ta chỉ có một mắt.
Giám đốc cáu lắm:
- Nhìn nghiêng thì tất nhiên anh ta có một mắt rồi.
Và cô này bị loại. Cô thứ hai:
- Tôi thấy anh ta có một tai.
Giám đốc càng ngán ngẩm hơn, và hỏi đến cô thứ ba. Cô này nghĩ một lúc rồi nói:
- Tôi nghĩ anh ta mang kính áp tròng.
Giám đốc rất ngạc nhiên và cho kiểm tra lại thì quả nhiên người trong ảnh mang kính áp tròng. Ông bèn hỏi cô thứ ba vì sao biết được điều đó.
- Thì anh ta làm sao mà đeo kính có gọng được, khi chỉ có một tai?

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
dich tieng tho nhi ky gia re , dich tieng tho nhi ky gia re tphcm, dich tieng tho nhi ky gia re quan 1 , dich tieng tho nhi ky gia re quan 2, dich tieng tho nhi ky gia re quan 3, dich tieng tho nhi ky gia re quan 4, dich tieng tho nhi ky gia re quan 5, dich tieng tho nhi ky gia re quan 6, dich tieng tho nhi ky gia re quan 7, dich tieng tho nhi ky gia re quan 8, dich tieng tho nhi ky gia re quan 9, dich tieng tho nhi ky gia re quan 10, dich tieng tho nhi ky gia re quan 11, dich tieng tho nhi ky gia re quan 12, dich tieng tho nhi ky gia re quan thu duc, dich tieng tho nhi ky gia re quan phu nhuan, dich tieng tho nhi ky gia re quan binh thanh, dich tieng tho nhi ky gia re quan go vap, dich tieng tho nhi ky gia re quan tan binh, dich tieng tho nhi ky gia re quan tan phu, dich tieng tho nhi ky gia re quan binh tan, dich tieng tho nhi ky gia re huyen hoc mon, dich tieng tho nhi ky gia re huyen cu chi, dich tieng tho nhi ky gia re huyen binh chanh, dich tieng tho nhi ky gia re huyen nha be, dich tieng tho nhi ky gia re huyen can gio

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.